ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร 

งานการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ
นายนัฐพล  หมื่นตาบุตร 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางเปรมใจ  ยะม่อนแก้ว 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกนกรัตน์  ปัญญาวัง 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น